Mental Aritmetik saçmalığı

0

Posted by Gazi | Posted in Uncategorized | Posted on 24-11-2013

Tags: , ,

mental-aritmetikHer yerden mantar gibi türediler , şu an baya bi populer..

Bakış açıma göre saçmalıktan başka bişey değil , neden ?

Matematik ilişki kavrama , muhakame etme ..problem çözme ( klasik problemlerden bahsetmiyorum ) işidir 

-Şu an en basit makinede bile hesap makinası var , sürekli yanımızda taşıdığımız telefonlarımızda , bilgisayar ve tabletlerimizde herşey var. 25 le 25 i kafadan hızlı bir şekilde çarpmasını bilmenin ne gibi bir faydası olabilir bana ?

Siz yararlı buluyor musunuz?

Timss 2011 sonuçları açıklandı

0

Posted by Gazi | Posted in Genel | Posted on 01-04-2013

Tags: , ,

timms-2011-sonuclari

Timss 2011 sonuçları açıklandı , Türkiye 475 puanla 500 sınır (ortalama ) puanın altında kaldı .
Timss de en başarılı ulkeler Guney doğu asya ülkeleri oldu , Japonya – hong-kong

Sonuçlara indirin

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf

ingilizcedir . 60 mb civarında ,

Bölüm bölüm indirmek için ( ingilizce )

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html

Sonuçlar :

Timms 2011 de en başarılı ülkeler ;

 

4.sınıflar

8.sınıflar

Singapur Kore
Kore Singapur
Hong-kong Çin
Çin Hong-kong
Japonya Japonya

timms-2011-de-en-iyi-ulkeler

4.sınıfta ;

En iyi ilk 5 ülkeye ek olarak Kuzey irlanda , Findandiya , Ingiltere ve Rusya Federasyonu en iyi yapan 5 ülkeye yakın puan alan ülkeler.

8.sınıfta ;

Rusya Federasyonu , israil , Finlandiya ve Amerika birleşik devletleri en iyi yapan ülkelere yakın puanlar alarak ilk 10 arasına giren ülkeler

4.sınıfta 22 ülke 500 ortalama / sınır puanın altında kaldı .

8.sınıta 27 ülke sınırın altında kaldı .

Dünya genelinde 4.sınıf öğrencilerinin başarısı yükselişte ama aynı başarı 8.sınıfta gözükmüyor.

4.sınıfa göre başarısı düşen ve yükselen ülkeler

timms-2011-dunyada-4-sinifta-basarisi-dusen-yukselen-ulkeler

Tabloya göre , 4.sınıfta , Avustralya , ingiltere Honkong , iran japonya , Kore , Yeni zelanda , Portekiz , slovenya ve Amerika Birleşik devletlerinin başarıları yükseliyor ,

Avusturya , çek cumhuriyeti ve , Hollanda nın başrısı düşüyor.

Daha önceden en iyi yapan ülkeler gösterilmiştir . Türkiye başarısı için devam edin.

timms-2011-dunyada-8-sinifta-basarisi-dusen-yukselen-ulkeler

8.sınıf başarısına göre düşen ve yükselen ülkeler

Timss te başarı sınırları şu şekilde ;

4.sınıf

8.sınıf

Gelişmiş/ileri derece

 Gelişmiş/ ileri derece
Komplex durumları anlar ve uygular . Nedenini açıklar Sebebini açıklar, hüküm öne sürer, genelleme yapar ve düzlemsel denklemleri çözer . (x ve y den oluşan denklerden bahsediyor x kare li olanlardan değil )

Yüksek  derece

Yüksek Derece

Bildiğini uygular ve problem çözebilir . Bildiğini uygular ve göreceli olarak  karmaşık durumları anlar.

Orta seviye

Orta Seviye

Dolambaçsız /apaçık durumlarda temel , basit bilgileri uygular Çeşitli değişik durumlara basit bilgileri uygular.

Düşük seviye

Düşük Seviye

Bazı , temel basit matematik bilgisine sahiptir. Tam olmamakla beraber , tam sayılar , ondalıklı sayılar ve  temel grafik bilgisine sahiptir.

Seviye

Puan

İleri /Gelişmiş seviye 625
Yüksek Seviye 550
Orta Seviye 475
Düşük Seviye 400

Buna göre ülkelerin 4.sınıf başarı sınırı grafikleri ;

timms-2011-dunyada-4-sinif-basari-sinirini-asan-ogrenci-grafigi

Bu grafik ne anlama geliyor ?
Singapur öğrencilerinin %43 ü ileri seviye olan 625 puan ve üzerinde puan almış , %78 i yüksek seviye olan 550 puanın üzerinde puan almış , Bana hiç inandırıcı gelmiyor ama Çin %93 ü orta seviye 550 puan ve üzerinde . Korenin %100 öğrencisi 400 puan üzerinde.

8.sınıfta durum bundan farklı değil , sadece ülkelerin sıralaması değişiyor.

Öğrenciler cebirde daha başarılı :

Örneğin geometriye göre cebirde başarılı olan ülke sayısı 25 , sadece 10 ülke geometride daha başarılı .

Erken matematik öğrenmeye başlayan öğrenciler daha başarılı ve rapore göre kritik önem arz ediyor .
Buna göre ;
*Anasınıfı yada ön eğitim almış öğrenciler
*Okul öncesi  aileleriyle matematiksel / numaraya dayalı , sayıları okuma gibi oyunlar oynamış öğrenciler
*Okula başlarken zaten bazı temel basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilen öğrenciler

Okul öncesinde edebiyata /sözlü becerinin yanında numaraya/ matematiğe dayalı aktiviteler yapanların matematikte daha başarılı olduğuna dair daha fazla kanıt elde edilmiş oldu.

timms-2011-okula-baslamadan-aile-ilgisinin-ortalama-puana-etkisi

 

Okul öncesinde çocuklarıyla ilgilenen  , şu 6 aktiviteyi  ; Rakam oyuncaklarıyla oynama ,nesneleri sayma , numaralarla oynama yada kart oyunları oynama  çocuklarıyla yapan ve yapmayan ailelerin öğrenci başarısına etkisi ;

sıklıkla  –Often  %49 ortalama puan 510

Sometimes –Bazen  %45  ortalama puan  493

Almost never –Nerdeyse hiç  %6  ortalama puan 460

Okul öncesi eğitimin çocuğun  ilkokul başarısında önemli rol oynuyor .

timms-2011-anasinifina-gitmis-ogrencilerin-basari-grafigi

 

Öğrencilerin %43 ü 3 yıl ve daha fazla yıl okul öncesi eğitimi almış , ortalama puan 507

Öğrencilerin  %33 ü 1 yıldan fazla 3 yıldan az okul öncesi eğitimi almış , ortlama puan 498

Öğrencilerin %11 i 1 yıl ve daha az okul öncesi eğitimi almış , ortalama puan 457

( Yorum :  hiç anasınıfında okumamış öğrencilerin ortalamasında baya bi fark var , 3 yıl almak yada 1 yıl almak pek fark etmemiş ama , almakla almamak arasında fark çok)

 

Öğrencilerin ailesinin yada onunla ilgilenenlerin sosyo -ekonomik durumu ve eğitim seviyesi arasında pozitif bir ilişki var. 

Ev kaynaklarının ( timss buna bir çok değişkeni dahil etmiş , ailenin ekonomik durumu , aile bireylerinin  mesleği , evde bulunan kitap sayısı , ve öğrenci çalışmasına yardım edilip edilmediği gibi )

timms-2011-ev-kaynaklarinin-başarıya-etkisi

 

Many – Çok   Some – bazı    Few – az  8 4.sınıf ve 8.sınıf  birlikte verilmiştir )

Timss okul müdürlerine öğrencilerinin genel sosyo ekonomik durumlarını rutin olarak sorarmış ve şu cevapları veren okullar daha başarılı olurmuş ;

* Yüksek sosyo -ekonomik yapıya sahip ailelerden oluşan

* timss in uyguladığı sınavdaki dili , anadili / ilk dili olarak konuşanlar ,

( Örneğin , şırnakta görev yaparken okuluma uygulanan bu testi nerdeyse %90 ı ilk dil olarak , Türkçe dışında bir kullanıyordu  ) bu durum öğrencilerin başarısına negatif olarak yansıma yapıyor.

timms-2011-sosyo-ekonomik-durumun-basariya-etkisi

 

Dikkatimi çeken düşük sosyo-ekonomik çevredeki okula gidenlerle , yüksek sosyo-ek0nomik çevredeki okulla gidenler arasındaki fark git gide artıyor .

Başarılı olan okullar , genelde ; daha iyi çalışma koşullarına sahip , öğretici materyallere sahip , kitaplara , bilgisayarlara , teknolojik destege ve kaynaklara sahip.

Başarılı okullar akademik başarıyı teşvik/ empoze ediyor  , güvenli ve düzenli bir çevreye sahip .

Okullarda bullying / zorbalık git gide yükselişte ve bu öğrenci başarısını negatif yönde etkilemeye devam ediyor .

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin ortalama puanları

timms-2011-zorbaliga-maruz-kalan-ogrencilerin-durumu

 

Almost never – Hemen hemen hiç

About monthly – Yaklaşık 1 ayda

About Weekly –Haftada

Öğrencilerin %50 ye yakını en az ayda bir zorbalığa maruz kalıyor . ( Zorbalık , olarak timss öğrencilere 6 değişik  soru sormuş  örneğin , Arkadaşların bana iftira atar , arkadaşların istemediğim bir davranışı yapmada zorlar , gibi )

Daha deneyimli ( mesleğinde en az 10 yıl çalışmış ) ve  özgüveni yüksek öğretmenler daha başarılı .

Öğrencilerin Matematiği sevmesinin başarıya etkisi 

timms-2011-ogrencilerin-matematige-bakisi-ve-basariya-etkisi

 

Öğrencilerin matematiğe bakışı ve çıkardıkları ortalama puan .

Like learning mathematics –Matematik öğrenmeyi severim

Somewhat learning mathematics –O kadar olmasada matematik öğrenmeyi severim

i dont like learning Mathematics – Matematik öğrenmeyi sevmiyorum

(yorum : Dikkatimi çeken öğrencilerin 4.sınıfta matematiği sevme oranı %48 iken 8.sınıfa vardıklarında %26 ya düşmesi ve tabi ki sevmeyenlerin oranının ikiye katlanması)

 

 

 

 

 

Alan kazanımı ile ilgili etkinlik

0

Posted by Gazi | Posted in Genel | Posted on 19-03-2013

Tags: ,

patates-baskısi-alanilköğretim matematikte face grubundan bir arkadaşımız ulaştı ,

5.sınıf Alanla ilgili bir kazanım vermesi gerekiyormuş , 2 dakikada aklıma şunlar geldi , sonra gerçekten güzel olduğunu düşündüm paylaşmak istedim.

Alan , yer kaplama işidir , yada yer işgal etme .

 

 

1) Öğretmelerimiz bize resim dersinde patates baskısı yaptırırdı , aynı onu yapabiliriz , hangisinde daha cok yer boyandıgını sorabiliriz.

2 ) Bu baskı işini şekli düzgün cisimlerle de yapabiliriz ,

3 ) Sınıfımızın tabanının bir bolumunu kagıt yada defter kaplıgı ile  kapalama yapabiliriz . Sonra başka bir bölümünü kaplayabiliriz ve hangisinde daha cok kagıt harcadıgımızı sorarız.

Bu 3 , etkinlik öğrencilere “alan kavramı” nı öğretir
kanısındayım.

daha güzeli ;

alan-kavrami

Alanın sonunda çıkan cm2 nin ne anlama geldigini , ve kare ve dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacagını kendisi hesaplayabilir ;

kartondan 1cm2 lik küçük kareler kesin , bunları öğrencilere dağıtıp alanı 12cm2 olan bir şekil elde etmelerini isteyin , bundan sonra mudahale etmeyin ..kendi şekillerini yaratsınlar.

Öğrenciler şekilde gösterdiğim gibi dikdörtgenler oluşturacaklardır , Tüm alanlar 12cm2 den oluşmakta , başka ne şekilde bulunabileceğini sorun . ( 12*1  3*4  6*2 nin de 12 ettigini ) umarım kavrarlar .

Bu bir öneridir , görüşlerinizi paylaşın lutfen , başka yöntemler söyleyebilir misiniz?

 

Türkülerle eski ölçü birimleri

0

Posted by Gazi | Posted in Genel | Posted on 12-02-2013

Tags: , ,

Eski ölçü birimlerini işlediğimde muhteşem sesimle çocuklara şu türküleri patlatırım.

Aslan yârim kız senin adın hediye
Fistan aldım endâzesi onyediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye

Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne seveni kurşunlamalı

Bu dortluk genelde soylenmez ama orjinalinde var.

Sizin bildiginiz başka şarkı/ türkülerde geçen terimler var mı?

5.Sınıflar 1. dönem 2. yazılı

0

Posted by Gazi | Posted in Yazililar | Posted on 02-12-2012

Tags:

5. sınıflar için çizim ağırlıklı olarak hazırlamış oldugum çizim sınavı .

5.sınıf 1.dönem 2. yazılı indirin


içeriği ;

– Çember ve daire arasındaki fark
-Çemberin tanımı
-eşkenar dörtgenle , paralelkenar arasındaki fark
-çokgenlerin simetri doğrularını çizme
-çokgenlere ait yukseklik çizme
-çember çizme
-bazı çokgenlerde verilmeyen açıları bulma
-Kareli kağıda paralelkenar çizme

Kare mi karesel bölge mi?

5

Posted by Gazi | Posted in Uncategorized | Posted on 30-11-2012

Bir süredir , konu anlatımlarının bulunduğu Ortaokul Matematik sitesine yoğunlaştım , Bugün , boyut kavramı içeriği girerken düşünmeme neden olan şu soruyu sizlere sormak istiyorum .

Karenin alanı var mıdır?

Bana göre yok ..

Ancak karesel bölgenin alanı olabilir . Alan bir bölge ölçümüdür .
Yani kare tarafından sınırlandırılan bölgenin alanı ..

5.sınıflarda şunu öğretiyoruz çocuklara , “çemberin alanı yoktur , çünkü içi boştur ” ( içi boş ne demekse , o ayrı bir tartışma konusu ) dairenin alanı vardır , içi doludur .Kare ile çember..

Daire aslında çembersel şekil tarafından sınırlandırılmış alandır.

peki neden öğrencilere karenin alanını hesaplatıyoruz ? Pratikte herhangi bir fark yok cunku , öğrenci “karenin alanı ” ile karesel bölgenin alanını hesaplamış oluyor , öğrencinin kafasını karıştırmaya ! hiç gerek yok . Sonuç bulsun yeter mantığı..

Kare 2 boyutlu mudur?

Boyut kavramı üzerine bir video

1

Posted by Gazi | Posted in Uncategorized | Posted on 29-11-2012

Tags:

4 boyutlu bişey nasıl olabiir ?

Yansıma ile Simetri arasındaki fark

0

Posted by Gazi | Posted in Uncategorized | Posted on 19-11-2012

Tags: , ,

Yansıma , bir bütün şeklin hayali olarak belirmesidir. Yansıma sanal bir görüntüdür.
Simetri ise var olanın tekrarıdır.

*Simetri gerçektir , yansıma sanaldır.
*Simetride bir şekil , yansımada iki şekil vardır.


Kelebek aslında tek bir şekil ama iki aynı şekilden oluşmuş gibi duruyor.

 

Öneri:Düzgün çokgen yerine “düzenli çokgen”

1

Posted by Gazi | Posted in Geometri | Posted on 07-11-2012

Tags:

Kitaplarda genelde “düzgün çokgen” olarak geçiyor. Öğrencilerde bu kavram karmaşası yaratıyor. “Düzgün çokgen” aklına , kenarları düz olan herhangi bir çokgeni , “düzgün” sanıyor. Bunun yerine önerim “düzenli çokgenler” kullanılması.
Bunu ingilizce kaynaklarda araştırdığımda , Türkçeye eksik olarak çevrildiğinin farkına vardım.
Düzgün çokgen yabancı kaynaklarda “Regular polygon” olarak geçmekte.

Regular : düzenli, muntazam; kurallı, kurallara uygun.
ingilizcede hatırlayın , Regular verbs -düzenli fiiller , irregular verbs – düzensiz fiiller .
“Düzenli” bence daha doğru bir tanım olurdu.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_polygon )

“Yamuk” kavram yanılgıları

0

Posted by Gazi | Posted in Geometri | Posted on 05-11-2012

Tags:

* 5.sınıf konularından “Yamuk” kavramına ait öğrenilerde oluşan bazı kavram yanılgıları:

* Türkçedeki “yamuk” ile matematikteki “yamuk” kavramı arasında öğrencide öğrenme güçlüğü yaratmakta .

Yamuk olması gereken şekil ,

Öğrenci yamuğun özel bir dörtgen olduğunu bilmiyor. içgüdüsel olarak hareket edip , kendisine “yamuk” gelen şekli yamuk olarak ifade ediyor.
Türkçedeki yamuk ile , matematikteki “yamuk” malesef birbirine karışıyor.